Over de Infomarkt

Waarom?

Vroeg of laat worden we allemaal met de dood geconfronteerd. Het overlijden van een ouder, van een kind, van een vriend of vriendin. Aangrijpend en verdrietig. Hoe dichter je bij iemand staat hoe groter het verlies wanneer iemand sterft.

Nadenken over de dood is niet eenvoudig. Vooral niet als je moet nadenken over je eigen sterven. Dat schuiven we het liefst maar ver voor ons uit. En toch is het nodig. Als wijkverpleegkundige bij De Vierstroom en als predikante van de Ontmoetingskerk merken we regelmatig hoe moeilijk het is om stil te staan bij je eigen kwetsbaarheid.

Met deze informatiemarkt willen we u en jou graag laten zien wat er zoal mogelijk is. Niet alleen bij de uitvaart, maar ook wat er mogelijk is aan palliatieve zorg voordat iemand overlijdt. En wat er mogelijk is aan nazorg en rouwbegeleiding. Door middel van deze informatiemarkt willen we u en jou graag kennis laten maken met de vele mogelijkheden die er rondom de dood zijn. 

Wat is er te doen?

Er zijn allerlei stands te bezoeken. U kunt rustig langs lopen om wat foldermateriaal te verzamelen, u kunt vragen stellen en in gesprek gaan. 

Via onderstaande button vindt u de standhouders die aanwezig zullen zijn. Er is een gevarieerd aanbod. U kunt denken aan de mogelijkheden voor thuiszorg, hospice, persoonlijke uitvaartbegeleiding, een bloemengroet, informatie over erfrecht en nalatenschappen, rouwfotografie, muziek bij een uitvaart, rituele begeleiding, er zijn lijkwades te zien en er is een stand met boeken over sterven en rouw. Ook zijn er lezingen bij te wonen. 

Ontmoetingskerk

De infomarkt wordt georganiseerd in onze kerk: de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek. Via onderstaande button ga je naar onze website.