Lezingen

Tijdschema lezingen

11.15 – 11.45 uur: ds Luci Schermers
12.00 – 12.30 uur: Diana Geers
12.45 – 13.15 uur: Annemieke de Willigen
13.30 – 14.00 uur: Diana Geers
14.15 – 14.45 uur: Annemiek de Willigen
15.00 – 15.30 uur: ds Luci Schermers

Staan voor sterven

In deze lezing zal ds. Luci Schermers vertellen over de rol die de kerk kan vervullen bij ziekte, sterven en rouw. Met oude teksten, maar ook met moderne woorden, gebaren en rituelen heeft de kerkelijke geloofsgemeenschap veel in huis voor mensen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond.

Ds. Luci Schermers was van 2001-2007 en is vanaf 2012 als predikant verbonden aan de Ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek. Ook was zij geestelijk verzorger in de Capelse Verpleeghuizen (1987 – 1994), in zorgcentrum Laurens/De Schutse (1994 – 2001) en in het IJsselland Ziekenhuis (2007 – 2017).

Er is leven voor de dood

Diana Geers-Mathot (1952) is 47 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige. Twintig jaar daarvan als oncologieverpleegkundige en acht jaar als palliatief verpleegkundige, in het ziekenhuis én in de thuissituatie. 

Gedurende deze periode heeft zij veel mensen ontmoet; zieken, naasten, behandelaars en zorgverleners. Bij alle betrokkenen hoorde zij regelmatig dezelfde vragen: Hoe ga ik als zieke om met de wetenschap dat mijn tijd van leven beperkt is, wat betekent dit voor mijn dierbaren? Hoe zorg ik voor mijn zieke partner of ouder en hoe kan ik daarnaast ook voor mijzelf blijven zorgen en mijn eigen leven vasthouden? Hoe stel ik als zorgverlener de juiste vragen? 

Hoe fiksen anderen het in een vergelijkbare situatie?

Deze vragen hebben haar gestimuleerd om na haar pensionering een aantal praktijkverhalen op te schrijven. Deze verhalen zijn gebundeld in haar boek ‘Er is leven voor de dood’. ISBN 9789492261533

Alles goed geregeld?!

“Focus samen voor elkaar” is de naam van mijn bedrijf. In juli 2020 ben ik gestart met mijn eigen onderneming, nadat ik van 1986 tot en met 2020 als fiscaal medewerker bij een groot belastingadvieskantoor in Rotterdam gewerkt heb. Ik noem mijzelf financieel vertrouwenspersoon, omdat deze omschrijving de lading zo goed als volledig dekt.

Aan de hand van mijn ervaringen in de praktijk zal ik uitleggen dat je je nabestaanden onnodig leed kunt besparen. Het is goed als je je bewust bent hoe de wet de verdeling van jouw nalatenschap regelt. En wat is een levenstestament? ‘Heb jij alles goed geregeld voor als je het zelf niet meer kunt of er niet meer bent?’

Annemieke de Willigen (1965)