Over ons

Als wijkverpleegkundige van Vierstroom Zorg Thuis en als predikante van de Ontmoetingskerk komen we regelmatig in aanraking met mensen die aan het einde van hun leven gekomen zijn. Maar concreet nadenken over je eigen levenseinde of die van een geliefde is moeilijk. Allerlei vragen dringen zich op, waar we eigenlijk niet aan willen denken.

Waar wil je sterven? De meeste mensen willen thuis sterven, maar wat als dat niet kan? Heb je nog laatste wensen? Is er leven na de dood? Aan wie zou ik nog eens over mijn leven kunnen vertellen: over de mooie kanten, maar ook over wat mis liep? Zou er vergeving voor mij zijn? Hoe kan ik met mijn kinderen, mijn kleinkinderen praten over de dood, over verdriet? Hoe verder als een geliefde naaste is overleden? Vragen rond lichamelijke zorg, andere vragen raken de sociale, psychische of spirituele kant van het bestaan.

Wij dagen u graag uit bewust na te denken over uw eindigheid. Wat een rust kan het geven als je dat tijdig doet! Als je er over praat met de meest-naasten. Of als een en ander vastligt op papier mocht je niet meer in staat zijn helder na te kunnen denken of onverwacht komt te overlijden. Niet dat je alles van tevoren kunt overzien, maar je kunt jezelf en de mensen om je heen wel een kader aanreiken. Over onze trouwdag denken we al maanden van tevoren na, waarom niet over onze dood? Ook dat is een scharnierpunt in het leven…

Deze infomarkt is er voor u en voor jou.  Grijp deze kans met beide handen aan.  U kunt zich oriënteren en laten informeren over wat mogelijk is in de palliatieve fase, bij de uitvaart, maar ook over nazorg bij het omgaan met verdriet en gemis.

Van harte welkom. Spreek ons gerust aan. We denken graag met u mee.

Janneke Boer, wijkverpleegkundige Vierstroom Zorg Thuis

Luci Schermers, predikante Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek